Przejdź do treści

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie

Przykładowy nagłówek danej sekcji

Opis
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula dla pracowników RODO
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Dodatkowe miejsce pracy – druk
Oświadczenie o niekaralności
Upoważnienie – pracownik prowadzący działalność naukową
Oświadczenie afiliacja
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie działalność naukowa

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Klauzula dla pracowników RODO

Wniosek o urlop bezpłatny – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop wypoczynkowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop okolicznościowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o czas wolny z tytułu opieki nad dzieckiem – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o urlop wychowawczy – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop ojcowski – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z wyjazdem za granicę – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z przeprowadzeniem badań – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.

Wnioski

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek UPC
Wniosek o nieprzedłużanie poboru zaliczek na podatek dochodowy
Wniosek 26 lat rezygnacja z ulgi dla młodych
Oświadczenie ulga na powrót
Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów
Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich
Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich (obywatele polscy)
Rachunek dla cudzoziemca

Informacja o ochronie danych osobowych
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o dofinansowanie z tytułu działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
Wniosek o dopłatę do wypoczynku
Wniosek o dopłatę do obozów, kolonii, zimowiska itp
Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej

Indywidualny rozkład czasu pracy
Zmiana dowodu osobistego
Legitymacja służbowa
Okulary
Oświadczenie o zmianie dziedziny/dyscypliny
Wniosek o wycofanie oświadczenia do zaliczenia liczby N